Crisisnoodopvang asielzoekers op schip Stellendam Buitenhaven

Gemeente Goeree-Overflakkee stelt tot het einde van dit jaar een ligplaats beschikbaar voor crisisnoodopvang van asielzoekers. Het schip - Dutch Largo - voor in totaal 120 mensen komt te liggen bij het strandje buiten Stellendam. 

Het schip komt te liggen in het water naast de parkeerplaats van het strand, aan de Meester Snijderweg. Dat is aan de westkant van de buitenhaven. Het strand blijft gewoon toegankelijk. De bedoeling is dat het schip begin november komt. De tijdelijke bewoners komen als de benodigde voorzieningen zijn gerealiseerd. Dat kan al binnen enkele dagen zijn.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft opnieuw besloten mee te werken aan de crisisnoodopvang na een dringende oproep vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De verschillende veiligheidsregio’s zetten zich in om tot het einde van dit jaar 250 extra opvangplaatsen voor asielzoekers te realiseren, nu de asielcrisis nog niet ten einde is. Ook andere gemeenten in onze regio, zoals Hellevoetsluis, vangen asielzoekers op. “Het is kort draaien, maar de asielcrisis is helaas nog steeds niet opgelost”, benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Eerdere (crisis)noodopvang asielzoekers verliep rustig

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is ook genomen op basis van de eerdere ervaringen bij het Havenhoofd in Middelharnis. Daar werd twee keer in het afgelopen jaar (crisis)noodopvang op een schip geboden. Beide keren verliep dat rustig. “We nemen deze ervaringen mee bij deze opvang”, zo verzekert de burgemeester. “Ook voor deze opvang geldt dat wij vooraf goede afspraken maken, op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid.”  
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang. Het COA betaalt de kosten. De Veiligheidsregio werkt met beveiligers op zowel het schip als de wal. Ook wordt er een vorm van dagbesteding geboden op het schip. De asielzoekers mogen van het schip af. Ze krijgen vooraf uitleg over de huisregels van de opvang en over de regels in Nederland en op Goeree-Overflakkee, zoals die voor eenieder van ons gelden. 

 09 maart 2022

Noodopvang Vluchtelingen Goeree-Overflakkee

Geachte predikanten en leden van de kerkenraden op Goeree-Overflakkee,

Met deze korte mailing informeer ik u over actualiteiten, de wijze van melden van opvanglocaties en waar u terecht kunt voor verdere vragen.

Actuele informatie

Vanuit de lokale stuurgroep Oekraïne informeer ik u over de wijze waarop wij de actuele informatie over de opvang van en initiatieven voor vluchtelingen uit de Oekraïne delen. Dat doen wij via de websitepagina www.goeree-overflakkee.nl/noodopvang Hier worden ook vragen en antwoorden bijgehouden.

Vragen en antwoorden

We zien dat er veel vragen bij ons binnenkomen over de situatie in Oekraïne. Daarom hebben we een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden gemaakt.

Melden van opvanglocaties

We vinden het belangrijk om gastgezinnen en gevluchte mensen uit Oekraïne in beeld te hebben en zo nodig te informeren. Over de inzet en opvang op scholen bijvoorbeeld of de zorgvraag. Maar ook uit het oogpunt van veiligheid.

Huisvest u al Oekraïense vluchtelingen of heeft u een opvanglocatie beschikbaar, dan verzoeken wij u dit via het formulier op de website van de gemeente te melden. Onderstaand de link hiervoor.

https://www.goeree-overflakkee.nl/form/0005-aanmeldformulier-opvangplaats-vluchtelingen-oekraine

Wij delen dit met de juiste instanties. Zo hebben we als gemeente in beeld waar er opvang is gerealiseerd en welke hulp nodig is.

Vragen?

Er is nog heel veel onduidelijk, maar we verwachten dat de komende periode meer duidelijk wordt. Heeft u vragen? Mail dan naar: noodopvang@goeree-overflakkee.nl

Met vriendelijke groet,

Ada Grootenboer-Dubbelman


Op TV RIJNMOND

Twee maanden na de komst van de vluchtelingenopvang in Middelharnis lijkt de sfeer omgeslagen.

16 februari, 06:40