Steun ons of word vrijwilligerKijk EO programma over GOchurch (2019)

Lees over GOchurch in de krant

Bijbelse boodschap voor Oekraïense vluchtelingen: Reformatorisch Dagblad

Zingend op de vlucht: 29 april 2022 : Nederslandse Dagblad

Over ons

GO Church (Goeree-Overflakkee Kerk) is een multi-culturele missionaire Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie, zij geestelijke toerusting en diaconale steun ontvangen terwijl integratie plaatsvindt. De samenkomsten dienen laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands te zijn voor mensen die niet bekend zijn met het evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen.

Als multiculturele gemeenschap zoeken wij verbinding met elkaar door de verbinding die wij hebben gekregen met God door Christus, daardoor kunnen wij naar de wereld toe een getuige zijn van de liefde van God voor alle mensen.

Wij zijn begonnen als een PKN Pionierplek vanuit Stellendam PKN en Dirksland PKN, maar willen dat deze initiatief eiland breed wordt gesteund.

Doe je mee in 2022!

Veel gevraagd vragen

Hoe is GOChurch ontstaan?
Al een aantal jaren gaat er een klein groepje vluchtelingen vanaf Flakkee naar een internationale kerkdienst in Goes. Eens per twee weken wordt daar een speciale dienst gehouden, die wordt georganiseerd vanuit meerdere kerkelijke gemeenschappen rondom Goes. Inmiddels merken we dat er steeds meer mensen geïnteresseerd zijn om het evangelie te horen, dus één auto is niet meer genoeg. Er gaan nu vaak twee en soms zelfs drie auto’s richting Goes om Gods woord te kunnen horen. Daarnaast is de komst van de vluchtelingen naar Goeree-Overflakkee een kans voor ons om het evangelie te delen met mensen die daar
anders niet zo snel mee in aanraking zouden zijn gekomen. We zien tot slot dat vluchtelingen vaak op zichzelf zijn en aansluiting missen bij Nederlanders. Hiervoor worden meerdere activiteiten georganiseerd, zoals de sport- en spelavonden van Connect Us en de Café Avonden in ‘De oude bieb’. Deze activiteiten blijven een belangrijke contact punt voor vluchtelingen.

Wat is een pioniersplek?
Pioniersplekken zijn een nieuwe vorm van kerkzijn voor mensen die niet (meer) geloven, ondersteund door de landelijke PKN.
Voor meer informatie kunt u kijken online: www.protestantsekerk.nl/pionieren/
Afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en duurzame gemeenschapsvorming zijn daarbij belangrijk uitgangspunten.

Is dat wel nodig?
Voor veel vluchtelingen is de drempel hoog om zich aan te sluiten bij een traditionele kerkgemeenschap op Goeree-Overflakkee. Met de pioniersplek willen we de belemmering van cultuur- en taalverschillen verminderen, zodat zij het evangelie van Gods liefde voor ons en Zijn koninkrijk in hun eigen taal kunnen horen. Ook willen we hen bemoedigen in deze voor hen zo ingewikkelde tijd als ze vaak hun familie, vrienden en spullen hebben moeten achterlaten en op Goeree-Overflakkee opnieuw moeten beginnen.

Kunnen die mensen niet gewoon naar onze kerk komen? 
Dat kan. Maar hier op ons eiland wonen vluchtelingen erg verspreid en het is essentieel gebleken dat mensen ook het evangelie kunnen horen in hun moedertaal. Veel vluchtelingen spreken best aardig Nederlands, toch is het mee beleven van een (traditionele) kerkdienst nog een extra vertaalslag die niet nodig zou moeten zijn om de boodschap van het evangelie te kunnen ontvangen. Daarnaast is het voor sommigen een grote stap om een kerkgebouw binnen te stappen omdat dit vanuit hun eigen geloof als schokkend wordt ervaren. Het lijkt ons mooi om een centrale plek te kunnen bieden waar vluchtelingen vanuit verschillende dorpen zich thuis voelen en over Gods liefde kunnen horen en Hem op hun eigen manier kunnen aanbidden, maar ook om hen een plek te bieden waar ze bemoedigd worden door andere vluchtelingen en Nederlanders.

Waarom een maaltijd?

De Bijbel laat zien hoe wezenlijk voor ontmoeting de maaltijd is; in de Oude Testament en Nieuwe Testament.

"God verschijnt aan Abraham in de gestalte van drie vreemdelingen. Gastvrij zet Abraham op het heetst van de dag een voortreffelijke maaltijd voor. Aan de eettafels waar Jezus aanzit tekenen zich de contouren van het Koninkrijk af. Eten en drinken blijken veel meer te zijn dan het tot je nemen van de nodige bouwstenen voor je lichaam.”