Wat is een pioniersplek?

Missionair zijn kan op allerlei manieren. Het starten van een pioniersplek is één manier. De synode van de Protestantse Kerk besloot in 2012 om ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerkzijn. In de praktijk zijn nu ruim honderd initiatieven ontstaan.

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn, voor mensen die niet naar een kerk gaan. Daarbij worden drie uitgangspunten gehanteerd:

  • Afstemming op de context (door te luisteren naar wat er speelt)
  • Werken vanuit gedeeld geloof (om te beginnen binnen het pioniersteam)
  • Duurzame gemeenschapsvorming (gericht op de langere termijn)

Pioniersplekken kunnen allerlei vormen hebben. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; ouders die samen met hun kinderen zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren. Het kan allemaal! Tegelijk hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een netwerk of gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Zonder het mensen op te dringen gunnen wij het hen de waarde van het christelijk geloof te ontdekken.

Kijk EO programma over GOchurch (2020)

Lees over GOchurch in de krant (2019)

Voor het Arabische vertaling volg deze link

Meer informatie over Pionieren? link

GO Church is een multi-culturele missionaire Christelijke gemeenschap onder statushouders en Nederlanders op Goeree-Overflakkee waar de statushouders zich opgenomen voelen als onderdeel van een grotere familie, zij geestelijke toerusting en diaconale steun ontvangen terwijl integratie plaatsvindt. De samenkomsten dienen laagdrempelig en in makkelijk te begrijpen Nederlands te zijn voor mensen die niet bekend zijn met het evangelie, de kerk en Nederlandse tradities en culturele vormen.

Als multiculturele gemeenschap zoeken wij verbinding met elkaar door de verbinding die wij hebben gekregen met God door Christus, daardoor kunnen wij naar de wereld toe een getuige zijn van de liefde van God voor alle mensen.

Wij zijn begonnen als een PKN Pionierplek vanuit Stellendam PKN en Dirksland PKN, maar willen dat deze initiatief eiland breed wordt gesteund.